ปูนิ่มแช่แข็ง

ปูนิ่มแช่แข็งของเรา มีขนาดตั้งแ่ 6-4 ตัว โล ราคาเริ่มต้นกิโลกรัมละ 290 บาท ครับ ปูนิ่มของเราเป็นปูนิ่มแช่แข็ง ฟรีซน้ำ 40% สภาพเกรด A ห่อหุ้มด้วยพลาสติก มีบริการส่งถึงบ้านด้วยระบบ แช่แข็ง ควบคุมอุณหภูมิของ inter express

ปูนิ่มไซส์ 4 ตัวโล

ปูนิ่มพร้อมเสริฟ

มีบริการส่งถึงบ้านระบบแช่แข็ง ด้วย Inter Express

ปูนิ่มติดมันสภาพเกรด A