ราคาปูนิ่ม ตาม size

จำหน่ายปูนิ่มปลีก-ส่ง ปูนิ่ม.com ได้เอาปูนิ่มจาก ฟาร์มที่จังหวัดระนอง มาจัดจำหน่ายตามขนาดของปูนิ่ม ปูนิ่มฟรีซแข็ง น้ำ 40% เกรดA ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ทำให้รักษาเนื้อปูให้คงสภาพมากที่สุด เนื้อจะไม่ฝ่อ โดยรักษาความเย็นไม่ให้ต่ำกว่า 18 องศาเซลเซียส ทำให้สามารถเก็บรักษาได้ 2-3 เดือน

สภาพของปูนิ่มยังคงสภาพดีอยู่